PalvelutTarjoamme seuraavia palveluja:
  • Raivaamme sähkölinjoja noin 2000 hehtaaria vuodessa.
  • Suoritamme sähkölinjojen levitystä, piha- ja erikoispuiden kaatoa, harvennuksia ja taimikon hoitoa.

Pohjolan Linjahuolto Oy, Joutsentie 25, 81280 UIMAHARJU, Puh. 0400-274 627 Mobiili